Родовища граніту для виробництва щебеню

1. Вибір найбільш перспективних родовищ для виробництва щебеню
2. Пропонуємо ділянку для організації кар`єра (виробництво щебеню) в Рівненській та Хмельницькій областях
3. Пропонуємо ділянку для організації кар`єра (виробництво щебеню) в Вінницькій області
4. Перелік найбільших розвіданих родовищ гнаніта для виробництва щебеню не наданих у користування.
1. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ РОДОВИЩ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ

На наш погляд, сьогодні, приймаючи рішення про організацію нового підприємства з виробництва щебеню доцільніше розвідати власне нове родовище, ніж обирати із багаторазово “профільтрованого” списку родовищ, що залишились у резерві. Винятками є окремі родовища, запаси яких вивчені не в повному, а лише у необхідному на час вивчення обсязі.

Ми пропонуємо два варіанта вибору найбільш перспективного родовища для організації підприємства по виробництву щебеню у будь-якому регіоні України:

1. Досвідчені спеціалісти, в т.ч. інженер-геолог, гірничий інженер, еколог, юрист, виконають підбір найбільш перспективного родовища із переліку розвіданих родовищ та підготують пакет документів для отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в подальшому і документацію для отримання гірничого та земельного відводів.

2. Наше підприємство у короткі строки – при необхідності до 6 місяців – здійснить пошук та розвідку родовища гранітів з необхідними параметрами. До складу робіт входить також оформлення документів для отримання дозволів на користування надрами, затвердження запасів в Державній комісії по запасах.

При цьому пропонуємо скористатись наявними в нас напрацюваннями в цій сфері. Зокрема виявлені нами перспективні родовища гранітів із потенційними запасами 15-50млн.м3 в Рівненській області, мінімально віддалені від західного кордону України, поряд з магістральною залізничною та (або) автомобільною дорогою. А також родовища з аналогічними запасами поблизу залізничних доріг у Вінницькій та Житомирській областях. По окремих родовищах вже наявні погодження для отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

2. ПРОПОНУЄМО ДІЛЯНКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАР`ЄРУ В РІВНЕНСЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

П Р О П О Н У Є М О: найбільш перспективні ділянки для організації кар’єру з видобування граніту для виробництва щебеню в районі західної окраїни Українського кристалічного (гранітного) масиву – на мінімальній відстані від західного кордону України.

Ділянка №1 розташована в Сарненському районі Рівненської області поблизу діючого Вирівського гранітного кар’єру і має кілька можливих варіантів організації нового гранітного кар’єру, аналогічного Вирівському.

– За якістю граніти аналогічні гранітам Вирівського кар’єру. Очікувана марка щебеню 1200-1400, переважно 1400.

– В межах ділянки граніт виходить безпосередньо на поверхню, або знаходиться на незначній глибині. Середня потужність розкривних робіт близько 6м.

– Промислові запаси граніту, залежно від потреб виробництва, площі родовища і глибини підрахунку запасів складають від 15-20 млн.м3 до 70 млн.м3.

Ділянка №2 розташована в Сарненському районі Рівненської області на відстані 2 км від залізничної станції Клесів, поряд із залізничною гілкою.

– За даними буріння свердловин граніт залягає на глибині 8-12м. під піщано-глинистими відкладами.

– Якість щебеню передбачається аналогічною щебеню діючого Клесівського кар’єру (марка міцності 1000-1400).

– Площа ділянки близько 70га. Розвідка запасів граніту доцільна на площі 50-60 га. Промислові запаси до глибини 80м. складуть 25-30 млн.м3.

Ділянка №3 розташована на відстані 0,5 км від залізничної гілки, що примикає до станції Рокитне.

– На більшій частині ділянки граніт виходить на поверхню.

– Промислові запаси гранітів до глибини 70-80м. складуть близько 15 млн.м3. В подальшому приріст запасів можливий на глибину, або за рахунок залучення лісових земель.

Ділянка №4 розташована на відстані 2 км від залізничної гілки, що примикає до станції Рокитне.

Граніт залягає на глибині кількох метрів і місцями виходить на поверхню.

На частині ділянки першої черги запаси гранітів до глибини 80-90м. складуть близько 25-30 млн.м3. На всій площі ділянки запаси граніту сягнуть за 40 млн.м3.

За якістю граніт аналогічний гранітам діючого Рокитнянського кар’єру.

Ділянка №5 розташована на відстані 1 км від залізничної колії та 5 км до залізничної станції Рокитне.

– Граніт залягає на глибині кількох метрів та місцями виходить на поверхню.

– Промислові запаси граніту до глибини 70-80м. складуть 20-30 млн.м3.

Ділянка №6 розташована в Полонському районі Хмельницької області поблизу діючого Полонського гранітного кар’єру і представлена двома можливими варантами організації гранітного кар’єру.

– За якістю граніт аналогічний граніту Полонського кар’єру.

– Середня потужність розкривних порід очікується в межах 6-12м.

Перший варант – ділянка площею близько 50 га на відстані 2 км від залізничної гілки, що примикає до залізничної станції Понінка. Промислові запаси граніту до глибини 80м. складуть близько 30 млн.м3.

Другий варант – ділянка площею близько 60 га на відстані 5 км від залізничної гілки, що примикає до залізничної станції Понінка. Промислові запаси граніту до глибини 80м. складуть близько 40 млн.м3. Можливий також приріст запасів до 50-70 млн.м3 за рахунок розширення ділянки в західному напрямку.

– Усі запропоновані ділянки розташовані поряд із залізницею, яка веде до західного кордону України.

– Всі ділянки розташовані поруч із потужними діючими кар’єрами, в яких ведеться видобуток гранітів впродовж кількох десятиріч, щебінь яких вивчений, перевірений у промислових умовах і неодноразово поставлявся на експорт.

– Для всіх ділянок характерна мала потужність розкривних порід, представлених в основному піском та гранітною жорствою.

– Сприятливі для видобування граніту гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови підтверджені багаторічним досвідом експлуатації розташованих поряд кар’єрів.

– За вмістом радіоактивних компонентів граніти запропонованих ділянок відносяться до І класу небезпеки будівельних матеріалів – придатні для використання у всіх видах будівництва без обмежень.

– Всі ділянки розташовані на малоцінних землях, питання придбання чи оренди яких вирішується.

– Для всіх ділянок витримані нормативні вибухонебезпечні та санітарні зони, а також інші обмеження.

– На більшість ділянок наявні погодження на геологорозвідувальні роботи. Для якнайшвидшого оформлення дозвільних документів і організації робіт за місцем розташування окремих ділянок створені підприємства (юридичні особи), на які й отримано погодження.

3. ПРОПОНУЄМО ДІЛЯНКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАР`ЄРУ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вид на попередньо розвідане родовище гранітів “№11” в Калинівському районі Вінницької області

Пропонуємо найбільш перспективні ділянки для організації кар’єру з видобування граніту для виробництва щебеню в Вінницькій області.
Родовище розташоване в Калинівському районі Вінницької області поблизу автомобільної дороги на відстані 2 км від залізничної дороги на землях пасовища. Граніт місцями виходить на поверхню.Попередньо розвідане родовище граніта (№11) в Калинівському районі Вінницької області.

Загальна площа перспективної ділянки, в межах якої граніт залягає на незначній глибині – понад 70 га. На частині цієї ділянки вже проведеного геологорозвідувальні роботи.

Згідно результатів випробувань марка щебеню за дробимістю для всіх фракцій 1200-1400, марка за стиранням И-І – ІІ. Марка по удару на копрі – У-75. Марка за морозостійкістю – МРЗ-50. Всі проби витримали 50 циклів заморожування. Вміст пилевидних та глинистих часток в щебені 0,3-0,6%. Лещадність – 3,4 – 9,8%, у фракції 5-10мм – 7,8-14,6%. Вміст зерен слабких порід у щебеневі відсутній.

За результатами радіаційно-гігієнічного аналізу всі досліджувані зразки граніту відносяться до І класу і можуть використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.

Встановлено відповідність щебеню, ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия».

Запаси граніту на площі близько 30 га до глибини 50м. підраховані у кількості 12,5 млн.м3.

Середня потужність розкривних порід в пробурених свердловинах склала 8,4м. Розрахунковий водопритік у кар’єр на кінець відпрацювання – 115 м3/добу.

На заході від границі підрахунку запасів на площі близько 30 га граніт безпосередньо виходить на поверхню, що свідчить про його неглибоке залягання. В кількох місцях тут вівся видобуток граніту кустарним способом на глибині близько 1м.

Таким чином збільшити запаси корисної копалини можна на 15 млн.м3 при розвідці на глибину до 50м, або ж на 20-25 млн.м3 при розвідці на глибину до 70-90м.

При цьому середня потужність розкривних порід складе не більше 7м.

Враховуючи наявність позитивних результатів попередніх геологорозвідувальних робіт, у відповідності до частини 2 п.4 Постанови Кабінету Міністрів України №608 від 17.06.2009р. можливе отримання спеціального дозволу на користування надрами для розробки цього родовища з наступним завершенням робіт з його вивчення.

Вид на попередньо розвідане родовище гранітів “№12” в Калинівському районі Вінницької області

Родовище розташоване а Калинівському районі Вінницької області на землях пасовища на відстані 7 км (по існуючим дорогам) від залізничної колії, на якій здійснюються вантажні роботи.Попередньо вивчене родовище граніту (№12) в Калинівському районі Винницької області.

Поряд проходить ЛЕП 35 кВ. На відстані 0,6 км від родовища розташована трансформаторна підстанція.

Загальна площа перспективної ділянки (малопродуктивного пасовища), в межах якої граніт залягає на незначній глибині, складає понад 40 га.

Найбільш перспективна центральна частина ділянки представляє собою майданчик розміром 450 х 650м площею 28 га. В межах цього майданчика пробурено 4 розкривних свердловини, а також розташований невеликий кар’єр, в якому видобувався граніт, та є виходи граніту на поверхню. Потужність пухкого розкриву за свердловинами 0,6-2,5м. Потужність скельного розкриву за результатами буріння та обстеження ділянки, а також по аналогії з сусіднім родовищем очікується до 3м. Загальна середня потужність розкривних порід близько 5м.

Промислові запаси граніту тільки в межах центральної частини ділянки складуть 13-15 млн.м3. За необхідності запаси можуть бути збільшені до 20 млн.м3 і більше за рахунок розширення площі ділянки в межах земель запасу.

Вид на попередньо розвідане родовище гранітів “№13” в Літинському районі Вінницької області

Попередньо вивчене родовище граніта (№13) в Літинському районі Вінницької області.

Родовище розташоване в Літинському районі Вінницької області на відстані 3 км від залізничної гілки, на якій здійснюють вантажні роботи, і на відстані 4 км від залізничної станції.

В межах перспективної ділянки є виходи граніта на поверхню. На ділянці пробурено 3 розкривних свердловини. Глибина залягання граніту по свердловинах від 4,3 до 8,8м.

В межах ділянки, розміщеної на неорних землях запасу (пасовище), можлива розвідка родовища граніту з промисловими запасами 10-20 млн.м3.

За якістю граніт аналогічний граніту відомого Іванівського родовища в Калинівському районі.

4. ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШИХ РОЗВІДАНИХ РОДОВИЩ ГРАНІТА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ НЕ НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ(ВІЛЬНИХ)
Область
Район
Назва родовища
Запаси, млн.м3
Вінницька
Барський
Полівське
2,6
Бершадський
Шумилівське
2,8
Вінницький
Шкуринецьке
2,4
Гайсинський
Щурівецьке
5,3
Жмеринський
Браїлівське
3,6
Калинівський
Павлівське
6,5
Черепашинецьке
6,6
Липовецький
Гордіївське
3,2
Немирівський
Самчинецьке, уч.№7
8,3
Чернівецький
Косівське-1
5,0
Косівське-2
9,2
Рівенська
Березнівський
Балашівське
6,3
Корецький
Гвоздівське
8,6
Сарненський
Селищанське-3
11,8
Чабельське
11,51
Рокитнянський
Усиків Груд
7,4
Хмельницька
Шепетівский
Конотопське
32,3
Летичівський
Марковецьке
7,9
Меджибіжське
11,3

На цій сторінці опублікована часткова інформанія про запропоновані нами родовища гранітів для виробництва щебеню. Якщо Вас зацікавили ці родовища, або Ви бажаєте підібрати родовище, яке б відповідало вашим критеріям, звертайтесь до нас будь-яким зручним для вас способом, вказаним на сторінці “Контакти”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *