Перевірки екологічної інспекції

АРХІВНА НОВИНА

Дана стаття являється архівною, Ви можете прочитати актуальну статтю за посиланням : Що перевіряє екологічна інспекція

Якщо вас “ощасливили” повідомленням про перевірку Держекоінспекцією, аби уникнути санкцій контролюючого органу ви обов’язково маєте знати на що звертає увагу Державна екологічна інспекція при перевірці.

Отже, нижче перелік питань, які є найпоширенішими при здійснені перевірки екоінспекцією:
– наявність площі забруднених і засмічених земель;
– здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель відходами, стічними водами:
– наявність документа, що підтверджує право власності, постійного чи тимчасового користування земельною ділянкою під кар’єром чи водозабірною свердловиною та іншими об’єктами і спорудами переробки надр;
– наявність спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та матеріалів погодження одержання дозволу (на водокористування при експлуатації підземних джерел водозабору);
– наявність акта про надання гірничого відводу;
– наявність статистичної звітності за формою 7ГР, 2-ТП (рекультивація) (5-ГР, 25-ГР – для гірничодобувних підприємств), її достовірність;
– наявність погоджених і затверджених в установленому порядку зон і поясів санітарної охорони водозаборів, винесення їх меж в натуру, додержання санітарного режиму на цих територіях відповідно до діючих норм і правил охорони джерел водопостачання;
– дотримання умов спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами;
– наявність документів (журналу) ведення первинного поточного обліку відходів, які утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються (форма 1-ВТ облік відходів);
– наявність дозволів та лімітів на утворення і розміщення відходів;
– наявність форм державної статистичної звітності № 1-небезпечні відходи “Звіт про утворення. оброблення та утилізацію небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки”;
– наявність реєстрових карт об’єктів утворення та об’єктів оброблення і утилізації відходів;
– наявність паспортів місць видалення відходів;
– перевіряється стан тимчасового зберігання відходів на території підприємства. ї відповідність класу небезпеки відходів (згідно ДсанПіН 2.2.7.029-99);
– наявність журналів первинного обліку води ПОД 11 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнанням), ПОД 12 (журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами), ПОД 13 (Журнал якості стічних вод, що скидаються);
– наявність самостійних водозаборів поверхневих вод;
– наявність матеріалів розрахунку збору за скид забруднюючих речовин у водні об’єкти, плати за спеціальне водокористування;
– наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дотримання його умов;
– наявність державної статистичної звітності за формою № 2-ТП (повітря);
– перевіряється стан додержання Правил технічної експлуатації установок очистки газу (технічний стан ГОУ, ведення необхідної документації, контроль ефективності установок тощо);
– стан ведення первинної облікової документації у галузі охорони атмосферного повітря;
– стан ведення нового будівництва чи реконструкції діючих об’єктів і наявності при цьому: матеріалів “Оцінки впливів на навколишнє середовище” по проектно-кошторисній документації на будівництво нових, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння діючих підприємств; висновку державної екологічної експертизи для об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та дотримання його умов; акта прийняття в експлуатацію;
– наявність рішення місцевого органу виконавчої влади на знесення та пересадку дерев, чагарників, газонів, квітників тощо;
– наявність ордера на знесення зелених насаджень.

Також досить часто при перевірці Держекоінспекцією проводиться інструментально-лабораторний контроль. При цьому проводиться перевірка організації та стану проведення інструментально-лабораторних вимірювань при здійсненні суб’єктом господарювання виробничого контролю за додержанням встановлених нормативів, умов дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин, впливом скидів на якість вод у встановлених контрольних створах, ефективності роботи газоочисних установок, у тому числі: виконання планів-графіків відбору проб та проведення вимірювань; відповідності об’єктів і показників контролю свідоцтву про атестацію та галузі атестації (назв об’єктів і показників та діапазонів їх вимірювань); документування процедур відбирання проб і вимірювань та відповідність вимогам нормативно-методичних документів, настанов з якості; своєчасності інформування відповідних підрозділів та керівництва суб’єкта господарювання про перевищення встановлених нормативів, неефективну роботу газоочисних установок.

Тож тепер, коли вам відомо чого від перевірки чекати, то вберегтись від неприємних несподіванок у вигляді санкцій значно легше!

2 коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *