Для отримання спец дозволів не потрібні погодження

Для отримання спеціальних дозволів на користування надрами, чи продовження строку їх дії, отримувати будь-які погодження не потрібно

Постановою КМУ № 1173 від 16.12.2015 внесено зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 р. № 615.

Зміни стосуються, в основному, порядку погодження документів, який повинен здійснюватися у відповідності до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” самим дозвільним органом – без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу.

При цьому перелік документів, вимоги до їх оформлення та перелік необхідних погоджень майже не змінилися. Принциповим є те, що отримання необхідних погоджень покладається на дозвільний орган – Держгеонадра. Тобто, заявник подає до Держгеонадр заяву та відповідні документи (пояснювальна записка, каталог координат, відповідні картографічні матеріали та ніше в окремих випадках) без будь-яких погоджень. Держгеонадра надсилає їх копії до Мінприроди, Держгірпромнадляду (Держпраці), обласних чи районних міських, сільських рада для отримання погоджень. У разі ненадання згаданими органами погодження протягом встановленого строку (до 1 місяця) вважається, що видача дозволу ними погоджена.

При цьому підставами для відмови у погодженні чи видачі документа дозвільного характеру можуть бути тільки:

– подання документів не в повному обсязі;

– виявлення у поданих документах недостовірних даних;

– невідповідність документів вимогам законодавства.

Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви і документів. При цьому, не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні (попередній відмові).

У разі якщо у встановлений законом строк дозвіл не видано, або не направлено рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі дозволу суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному дозвільному органу.

В результаті згаданих вище змін значно зменшується вплив на прийняття рішень суб’єктивних факторів. Разом з цим, зростають вимоги до якості підготовки документів та процедури їх подання, оскільки їх коригування чи доповнення в процесі погоджень фактично не можливе, а основними причинами відмов, ймовірно, стануть виявлені переважно формальні невідповідності в поданих документах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *