Архивы рубрики: Послуги геологія

Висновок з ОВД

ОВД Оцінка впливу на довкіллля

ТОВ Пласт розробляє звіти з оцінки впливу на довкілля та здійснює супровід до отримання підприємством Висновку з ОВД.

Наше підприємство має в штаті досвідчених екологів, екологічних аудиторів, метрологів, геологів, гідрогеологів. Такий кваліфікаційний склад підприємства гарантує професійну роботу з написання звіту з ОВД та надання компетентних обгрунтувань громадськості та державним органам при отриманні Висновку з ОВД.

ОВД під ключ:

ОВД Оцінка впливу на довкілля

ОВД Оцінка впливу на довкілля – гранітний кар`єр  Вінницька область

  • розробка та подання повідомлення про планову діяльність, що підлягає ОВД;
  • подання в ЗМІ публікації про проведення робіт з ОВД;
  • розробка та подання звіту з ОВД до уповноваженого територіального органу з питань  екології та природних ресурсів;
  • участь у громадських обговореннях та підготовка звіту про враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення;
  • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • подання висновку з ОВД дозвільним установам для отримання рішення про провадження планованої діяльності, у разі необхідності;
  • здійснення післяпроектного моніторингу.

Умови, що зазначаються у висновоку з ОВД є обов`язковими для виконання підприємством. Непропрацьовані питання призводять до включень у Висновок з ОВД ряду вимог щодо регулярного виконання у майбутньому додаткових аналізів та досліджень. Тому важливо, детально та професійно пропрацювати всі питання для уникнення зайвих витрат підприємства з виконання  рекомендацій висновку з ОВД.

Кому потрібна оцінка впливу на довкілля?

Нагадуємо, згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 року

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Кому непотрібно отримувати висновок з ОВД:

В прикінцевих положеннях ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” зазначається, що:

Висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля.

Тобто, підприємства, господарська діяльність чи об`єкти яких підпадають під дію п.2 та п.3 ст.3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля“, і, які отримали висновок державної екологічної експертизи до введення в дію цього закону – звільняються від отримання висновку з ОВД. А відповідне рішення про провадження планованої діяльності, у такому випадку, прийматиметься на підставі, та за умов дотримання, саме висновку державної екологічної експертизи.

 

Щорічний радіаційний контроль за породами в кар’єрі

Лабораторія ТОВ Пласт виконує щорічний радіаційний контроль за породами в кар’єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97 в межах Вінницької та інших областей (Чернівецька, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, Волинська та інші).

У більшості спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування корисних копалин однією з особливих умов є проведення щорічного радіаційного контролю за породами в кар’єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97.

При цьому одержання сертифікатів (паспортів) радіаційної якості на продукцію і сировину не достатньо для виконання зазначеної умови.

Натисніть для збільшення

Органи геологічного контролю під щорічним радіаційним контролем за породами в кар’єрі розуміють звіт про радіаційно-гігієнічну оцінку порід ділянки планового видобутку, що включає в себе пішохідну гама-зйомку, лабораторне опробування та розподіл на класи радіоактивності.

Кар’єри з видобутку сировини для будівельних матеріалів, згідно із вимогами пунктів 4.6 та 4.7 ДБН В.1.4-2.01-97 “Радиаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва”, відносяться до об’єктів обов’язкового радіаційного контролю.

Проведення радіаційно-гігієнічної оцінки сировини в межах родовища здійснюється на підставі чинних нормативних положень НРБУ-97 “Норми радіаційної безпеки України” (Міністерство охорони здоров’я, Київ, 1998 р.), “Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини” (ДКЗ України, Київ, 1997 р.) з урахуванням особливостей геологічної будови, розмірів родовища та виду корисної копалини.

Для виконання таких робіт на запланованій до відпрацювання у відповідному році ділянці проводиться:

– пішохідна гамма-зйомка з визначенням потужності експозиційної дози гамма-випромінювання (ПЕД) порід родовища в 2π-геометрії;

– відбір проб для визначення вмісту радіоактивних елементів в породах родовища;

– лабораторні випробування відібраних проб і визначення сумарної питомої активності радіонуклідів (СПАР);

За результатами проведених робіт складається звіт про радіаційно-гігієнічну оцінку, який затверджується спільним протоколом виконавця та замовника робіт.

російською мовою…>

Геологорозвідувальні роботи (геологорозвідка)

ТОВ “Пласт” здійснюється весь комплекс геологорозвідувальних робіт (геологорозвідка та геологічне вивчення родовищ корисних копалин) в тому числі проводить повторну геолого-економічну оцінку (переоцінку) запасів корисних копалин для повторної геологічної експертизи в ДКЗ України.

Геологорозвідка та геологічне вивчення родовищ корисних копалин

Буріння геологорозвідувальних свердлонин на родовищі каоліну 

Для того щоб розпочати видобування корисних копалин з ділянки надр, яка раніше не була вивчена та запаси якої не затвердженні ДКЗ (УТКЗ),

спершу необхідно одержати спецдозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, провести геологічне вивчення (геологорозвідку) та затвердити результати вивчення в ДКЗ України.

І вже після цього можна звернутись за отриманням спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин.

Спеціалістами ТОВ «Пласт» здійснють геологорозвідувальні роботи (геологорозвідка) родовищ корисних копалин, що включає в себе: пошукові, бурові, геодезичні та лабораторні роботи, розробку та підрахунок ТЕО-кондицій, підрахунок запасів корисної копалини, написання звіту з геологічного вивчення та затвердження результатів розвідки в Державній комісії України по запасах.

При отриманні спецдозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин сплачується чимала вартість, яка майже прямо пропорційна обсягам затверджених запасів корисної копалини. Тому, при проведені геологорозвідувальних роботах (геологорозвідці) на потенційному родовищі важливо аби кількість запасів, що затверджуються відповідала реальним потребам надрокористувача. І не була завищена, адже це призведе до суттєвих перевитрат коштів за дозвіл на користування надрами.

геологічна розвідкаЗ метою заощадження Ваших коштів та зменшення ризиків, перед здійсненням геологорозвідувальних робіт – проводиться комплекс робіт з попереднього вивчення ділянки.

А під час самих геологорозвідувальних робіт особлива увага приділяється вибору найбільш перспективної ділянки чи її частини з мінімальною потужністю розкривних порід та найбільш сприятливими умовами розробки родовища.

Окрім того, наші фахівці надають всі послуги з оформлення спеціальних дозволів як на геологічне вивчення, так і на промислову розробку родовищ.

російською мовою…>

 

 

Переоцінка запасів родовищ корисних копалин та повторна державна експертиза запасів

Геологами та економістами ТОВ “Пласт” виконується переоцінка запасів родовищ корисних копалин та експертиза запасів  » Читать далее

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами.

З нашою допомогою Ви легко та швидко отримаєте спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами (спецдозвіл на надра).

ТОВ «Пласт» надає послуги з оформлення комплектів документів для одержання спецдозволів на користування надрами.
За нашою допомогою
спеціальні дозволи на користування надрами (спецдозвіл на надра) отримали понад 70 підприємств, з них на геологічне вивчення близько 30 підприємств, а також спеціальні дозволи на розробку родовищ води, в т.ч. мінеральної (близько 10), гранітів, мігматитів, діоритів, кристалічних порід (понад 20); цегельної сировини (понад 20), будівельних пісків, вапняків (в т.ч. пиляних). За підготовленими нами документами 5 спеціальних дозволів на користування надрами було придбано з аукціону, і ще 5 – переоформлено.Ми допоможемо Вам і з переоформленням, продовженням спецдозволу на користування надрами, і з одержанням дублікатів. Також фахівцями ТОВ “Пласт” готуються документи на участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами.

Окрім того, велике значення має не лише одержання спеціального дозволу чи ліцензії, а також і їх збереження. На сьогоднішній день є чимало підстав для призупинення дії спецдозволів чи їх анулювання. Нашими фахівцям надаються юридичні консультації, щодо виконання усіх вимог спеціальних дозволів та чинного законодавства з метою недопущення анулювання спеціальних дозволів. А також здійснюється оскарження (в т.ч.) в судовому порядку рішень про анулювання спеціальних дозволів.

 

Геологічне обслуговування

Згідно  вимог  ст. 53    Кодексу  законів  “Про  надра” при розробці родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися:

1) застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів корисних копалин;

2) здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації;

3) облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних та інших державних органів встановленої законодавством звітності.

ТОВ “Пласт”  окрім пошуку  та  геологічного  вивчення родовищ   корисних  копалин надає ряд  послуг  з  геологічного  обслуговування  ведення  гірничо-добувних робіт,  включно  з  веденням  геологічних  журналів та участі  у  списанні  запасів  корисних  копалин.

Наші  спеціалісти  допоможуть  забезпечити не   лише  дотримання вимог  чинного  законодавства,  але  й  своєчасно  вжити відповідних  заходів для переоформлення  спеціальних дозволів  та  внесення  змін  до  них,  а  також  підготуватись до проведення  контролюючих  органів  у  сфері  надрокористування.

Ми постійно  здійснюємо  моніторинг  змін  в  чинному  законодавстві,  а  також  моніторинг  результатів  перевірок  контролюючих  органів, що  дає  можливість  своєчасно  привести  діяльність  та  документацію  підприємства у  відповідність  до  нових  вимог.

 

 

 

Бурові роботи – буріння геологорозвідувальних свердловин

Буріння свердловин спеціалістами ТОВ “Пласт” на каоліновому кар`єрі

Спеціалісти нашого підприємства здійснюють бурові роботи – буріння геологорозвідувальних свердловин для встановлення особливостей залягаючих порід.

Бурові роботи виконуються малогабаритною буровою установкою,  шнеками діаметром від 80мм до 140мм глибиною до 20м.

Використання малогабаритної бурової установки дозволяє здійснювати оперативне буріння та робить такі роботи значно дешевшими.

Бурові роботи зазвичай проводяться при проектуванні та будівництві, для встановлення фізичних властивостей ґрунтів та при проведені геологорозвідувальних робіт з метою виявлення та оцінки якості на земельній ділянці корисних копалин (пісок, каолін, торф тощо).

В штаті нашого підприємства працюють висококваліфіковані геологи з багаторічним досвідом роботи, тому, окрім безпосереднього буріння свердловин, ми підрахуємо запаси та визначимо якість корисної копалини на земельній ділянці що Вас зацікавила.

 

 

Пошук та аудит родовищ

Ми допоможемо Вам зробити правильний вибір стосовно перспектив подальшого вкладання коштів в розробку родовищ корисних копалин.

Буріння малогабаритною буровою установкою фахівцями ТОВ “Пласт”

Перед тим, як вкладати кошти в оформлення дозвільних документів на користування надрами чи проводити повномаштабну геологічну розвідку, ми рекомендуємо Вам повести оперетивне обстеження (аудит) цікавих Вам територій чи окремих ділянок надр, включаючи буріння пошукових свердловин з відбором та аналізами проб.
Після такого обстеження, фахівцями нашого підприємства буде попередньо підраховано запаси родовища та надано висновки щодо подальших перспектив геологорозвідувальних робіт на цих ділянках.

Це допоможе Вам визначити чи варто вкладати кошти в подальше освоєння даної ділянки.

На сьогоднішній день, поряд з якістю корисної копалини чимале значення має також відповідна інфраструктура, зокрема віддаленість ділянки надр від залізничних станцій та автодоріг. Нерідко, перспективне, на перший погляд, родовище не може розроблятись у зв’язку з рядом об’єктивних чинників – наявність у санітарній зоні житла, перебування значної частини запасів в межах водоохоронної зони, на території заповідників чи заказників тощо.

З огляду на це дуже важливою, а іноді й вирішальною, є оцінка усіх факторів фахівцями, які не будуть приховувати від Вас можливих ризиків та перешкод.

Впродовж останніх років ми збирали, та аналізували інформацію про перспективні ділянки для геологічного вивчення та розвідані родовища корисних копалин на які спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами не видавались, були анульовані, чи втратили чинність. Таким чином, нам вдалось сформувати інформаційну базу розвіданих родовищ, що на сьогоднішній день є вільними (щодо яких нема інформації про надання спеціальних дозволів, або такі спеціальні дозволи втратили чинність). З цією інформацією Ви зможете ознайомитись в розділі “Перелік родовищ

російською мовою…>

Каталог родовищ

Впродовж останніх років ми збирали, та аналізували інформацію про розвідані родовища корисних копалин, спецдозволи(ліцензії) на які не видавались або втратили чинність. Також підприємством постійно здійснюється обстеження та оцінка територій з метою виявлення перспективних родовищ корисних копалин.

Все частіше розбирають незначні родовища, розташовані далеко від транспортної інфраструктури з невигідним географічним розташуванням та незручною геологічною будовою лише тому, що вони вивчені та відомі. Зрештою власники таких родовищ витративши свої кошти не можуть розпочати розробку внаслідок ряду причин. З кожним днем отримати в користування хороше родовище корисних копалин все складніше. Дійсно, хороші вивчені родовища уже мають своїх власників. На інші, варті уваги, ділянки надр вже сьогодні по кілька заявок від різних претендентів.

Сьогодні, значно вигідніше підібрати перспективну ділянку надр для геологічного вивчення із потрібними запасами корисної копалини, максимально наближену до залізничних та автомобільних доріг, на землях, питання придбання або оренди, яких узгоджується. Таке родовище після геологічного вивчення максимально відповідатиме потребам надрокористувача, і в результаті цілком може обійтись дешевше, адже надрокористувач сплачуватиме лише за ті запаси корисної копалини, які зможе видобувати.

На цій сторінці опублікована часткова інформанія про запропоновані нами родовища. Якщо Вас зацікавили ці родовища, або Ви бажаєте підібрати родовище, яке б відповідало вашим критеріям, звертайтесь до нас будь-яким зручним для вас способом, вказаним на сторінці “Контакти