Законодавство

І

Н А Д Р А :

1

КОДЕКС України “Про надра”

2

ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ

3

ПОРЯДОК надання спеціальних дозволів на користування надрами

4

ПОРЯДОК проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

5

РЕГЛАМЕНТ погодження Мінприроди України надання надр у користування

6

МЕТОДИКА визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами

7

МЕТОДИКА визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами

8

ПОСТАНОВА №827 від 12 грудня 1994р. “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення “

9

НАКАЗ №228 05.11.2010 “Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб’єктів господарювання і їх виробничих об’єктів”

ІІ

В І Д Х О Д И :

1

ЗАКОН України “Про відходи”

2

ПОСТАНОВА КМУ №1360 від 31.08.1998р. “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

3

ПОСТАНОВА КМУ №1218 від 03.08.1998р. “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”

4

ПОСТАНОВА N 1120 від 13.06.2000 р. “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням “

5

Державний класифікатор відходів ДК 005-96

ІІІ

В О Д А :

1

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

2

ПОСТАНОВА N 321 від 13.03.2002р. “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування”

3

МЕТОДИКА розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

4

ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин

5

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми N 2-ТП(водгосп)

ІV

А У Д И Т :

1

ЗАКОН України “Про екологічний аудит”

2

ЗАКОН України Про охорону навколишнього природного середовища

V

ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПЕРЕВІРКИ :

1

ЗАКОН України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

2

ЗАКОН України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

3

ЗАКОН України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

4

КРИТЕРІЇ розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

5

ПЕРЕЛІК певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

6

ПОЛОЖЕННЯ про Державну екологічну інспекцію України