Архивы рубрики: Послуги

Висновок з ОВД

ОВД Оцінка впливу на довкіллля

ТОВ Пласт розробляє звіти з оцінки впливу на довкілля та здійснює супровід до отримання підприємством Висновку з ОВД.

Наше підприємство має в штаті досвідчених екологів, екологічних аудиторів, метрологів, геологів, гідрогеологів. Такий кваліфікаційний склад підприємства гарантує професійну роботу з написання звіту з ОВД та надання компетентних обгрунтувань громадськості та державним органам при отриманні Висновку з ОВД.

ОВД під ключ:

ОВД Оцінка впливу на довкілля

ОВД Оцінка впливу на довкілля – гранітний кар`єр  Вінницька область

  • розробка та подання повідомлення про планову діяльність, що підлягає ОВД;
  • подання в ЗМІ публікації про проведення робіт з ОВД;
  • розробка та подання звіту з ОВД до уповноваженого територіального органу з питань  екології та природних ресурсів;
  • участь у громадських обговореннях та підготовка звіту про враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення;
  • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • подання висновку з ОВД дозвільним установам для отримання рішення про провадження планованої діяльності, у разі необхідності;
  • здійснення післяпроектного моніторингу.

Умови, що зазначаються у висновоку з ОВД є обов`язковими для виконання підприємством. Непропрацьовані питання призводять до включень у Висновок з ОВД ряду вимог щодо регулярного виконання у майбутньому додаткових аналізів та досліджень. Тому важливо, детально та професійно пропрацювати всі питання для уникнення зайвих витрат підприємства з виконання  рекомендацій висновку з ОВД.

Кому потрібна оцінка впливу на довкілля?

Нагадуємо, згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 року

Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Кому непотрібно отримувати висновок з ОВД:

В прикінцевих положеннях ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” зазначається, що:

Висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля.

Тобто, підприємства, господарська діяльність чи об`єкти яких підпадають під дію п.2 та п.3 ст.3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля“, і, які отримали висновок державної екологічної експертизи до введення в дію цього закону – звільняються від отримання висновку з ОВД. А відповідне рішення про провадження планованої діяльності, у такому випадку, прийматиметься на підставі, та за умов дотримання, саме висновку державної екологічної експертизи.

 

Екологічний аудит

ТОВ “Пласт” має право на здійснення екологічного аудиту підприємств (в т.ч. обов’язкових – в процесі банкрутства, приватизації, оренди тощо).Ми проводимо як комплексні екологічні аудити (всі виробничі процеси підприємства в комплексі), так і експрес-аудити у сфері охорони атмосферного повітря, утворення та розміщення відходів, спеціального водокористування, надрокористування, екологічних платежів та зборів тощо.

Також можливе надання висновків екологічного аудиту з конкретних екологічних аспектів, в т.ч. і в якості доказів для суду.

Завдяки результатам екологічного аудиту Ви будете почуватись значно впевненіше під час перевірок Держекоінспекцією.

ТОВ “Пласт” внесено до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту за №67 від 28.02.2006р.

Сертифікат екологічного аудитора ЕА №109 від 22.04.2009р.
Що таке екологічний аудит Ви можете прочитати тут…

Проект індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ)

Товариство “Пласт” виконує роботи з розробки та супроводу під час отримання погоджень проекту індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) для організацій, що надають, чи планують надавати послуги з централізованого водопостачання населенню в Вінницькій області та м.Вінниця.

Також спеціалісти нашого підприємства після розробки та погодження (ІТНВПВ) допоможуть Вам з отриманням дозволу на спецводокористування та ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» технологічні нормативи використання питної води розробляються кожним підприємством питного  водопостачання, погоджуються з обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої  влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного  середовища та затверджуються органами місцевого самоврядування.

Дозвіл на спеціальне водокористування (спецводокористування)

З нами Ви легко отримаєте дозвіл на спеціальне водокористування (спецводокористування) в Вінницькій області та м. Вінниця.

Надаємо наступні послуги:

– оформлення та супровід комплекту документів для одержання дозволу на спецводокористування;
– розрахунок потреби у воді;
– продовження дозволів на спеціальне водокористування;
– проект індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ);
– оформлення документів на одержання (переоформлення/продовження) спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення/видобування підземних вод (в т.ч. мінеральних).

Згіно ст.48 Водного Кодексу України: Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Далі цим же Кодексом чітко прописано, що спеціальне водокористування здійснюється лище за наявності дозволу.

Забір води без дозволу на спецводокористування тягне за собою накладення штрафів, нарахування збитків (часто у дуже суттєвих розмірах), може призвести до прийняття постанови про призупинення діяльності підприємства пов’язаної із забором або скидом вод, а також до відкриття карних справ.

Аерофотозйомка з прив`язкою до державної системи координат.

Аерофотозйомка

Аерофотозйомка кар`єру

Нашими спеціалістами здійснюеться аерофотозйомка з прив`язкою до державної системи координат: кар’єрів, полів, відкритих складів та інших об`єктів.

Такі результи аерофотозйомки можуть  бути використані  для  складання  топографічних  планів, генеральних планів міст чи сіл, здійснення  маркшейдерського  обліку  видобутих  корисних  копалин, а  також  для  визначення об’ємів   сировини  чи  продукції  на  відкритих складах.

Аерофотозйомка  здійснюється за допомогою БПЛА із камерою з високою роздільною здатністю та високоточним двухчастотним GPS-приймачем, що дає  змогу легко опрацювати відзнятий  матеріал та отримати якісні чітки знімки з прив`язкою до державної системи координат.

Аерофотозйомка піщаного кар`єру

Аерофотозйомка піщаного кар`єру

Аерофторозйомка складів каоліну

 

і  ще

Фото з БПЛА уступу гранітного кар`єру

 

Аерофторозйомка складів щебеню

Щорічний радіаційний контроль за породами в кар’єрі

Лабораторія ТОВ Пласт виконує щорічний радіаційний контроль за породами в кар’єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97 в межах Вінницької та інших областей (Чернівецька, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, Волинська та інші).

У більшості спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування корисних копалин однією з особливих умов є проведення щорічного радіаційного контролю за породами в кар’єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97.

При цьому одержання сертифікатів (паспортів) радіаційної якості на продукцію і сировину не достатньо для виконання зазначеної умови.

Натисніть для збільшення

Органи геологічного контролю під щорічним радіаційним контролем за породами в кар’єрі розуміють звіт про радіаційно-гігієнічну оцінку порід ділянки планового видобутку, що включає в себе пішохідну гама-зйомку, лабораторне опробування та розподіл на класи радіоактивності.

Кар’єри з видобутку сировини для будівельних матеріалів, згідно із вимогами пунктів 4.6 та 4.7 ДБН В.1.4-2.01-97 “Радиаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва”, відносяться до об’єктів обов’язкового радіаційного контролю.

Проведення радіаційно-гігієнічної оцінки сировини в межах родовища здійснюється на підставі чинних нормативних положень НРБУ-97 “Норми радіаційної безпеки України” (Міністерство охорони здоров’я, Київ, 1998 р.), “Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини” (ДКЗ України, Київ, 1997 р.) з урахуванням особливостей геологічної будови, розмірів родовища та виду корисної копалини.

Для виконання таких робіт на запланованій до відпрацювання у відповідному році ділянці проводиться:

– пішохідна гамма-зйомка з визначенням потужності експозиційної дози гамма-випромінювання (ПЕД) порід родовища в 2π-геометрії;

– відбір проб для визначення вмісту радіоактивних елементів в породах родовища;

– лабораторні випробування відібраних проб і визначення сумарної питомої активності радіонуклідів (СПАР);

За результатами проведених робіт складається звіт про радіаційно-гігієнічну оцінку, який затверджується спільним протоколом виконавця та замовника робіт.

російською мовою…>

Геологорозвідувальні роботи (геологорозвідка)

ТОВ “Пласт” здійснюється весь комплекс геологорозвідувальних робіт (геологорозвідка та геологічне вивчення родовищ корисних копалин) в тому числі проводить повторну геолого-економічну оцінку (переоцінку) запасів корисних копалин для повторної геологічної експертизи в ДКЗ України.

Геологорозвідка та геологічне вивчення родовищ корисних копалин

Буріння геологорозвідувальних свердлонин на родовищі каоліну 

Для того щоб розпочати видобування корисних копалин з ділянки надр, яка раніше не була вивчена та запаси якої не затвердженні ДКЗ (УТКЗ),

спершу необхідно одержати спецдозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, провести геологічне вивчення (геологорозвідку) та затвердити результати вивчення в ДКЗ України.

І вже після цього можна звернутись за отриманням спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин.

Спеціалістами ТОВ «Пласт» здійснють геологорозвідувальні роботи (геологорозвідка) родовищ корисних копалин, що включає в себе: пошукові, бурові, геодезичні та лабораторні роботи, розробку та підрахунок ТЕО-кондицій, підрахунок запасів корисної копалини, написання звіту з геологічного вивчення та затвердження результатів розвідки в Державній комісії України по запасах.

При отриманні спецдозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин сплачується чимала вартість, яка майже прямо пропорційна обсягам затверджених запасів корисної копалини. Тому, при проведені геологорозвідувальних роботах (геологорозвідці) на потенційному родовищі важливо аби кількість запасів, що затверджуються відповідала реальним потребам надрокористувача. І не була завищена, адже це призведе до суттєвих перевитрат коштів за дозвіл на користування надрами.

геологічна розвідкаЗ метою заощадження Ваших коштів та зменшення ризиків, перед здійсненням геологорозвідувальних робіт – проводиться комплекс робіт з попереднього вивчення ділянки.

А під час самих геологорозвідувальних робіт особлива увага приділяється вибору найбільш перспективної ділянки чи її частини з мінімальною потужністю розкривних порід та найбільш сприятливими умовами розробки родовища.

Окрім того, наші фахівці надають всі послуги з оформлення спеціальних дозволів як на геологічне вивчення, так і на промислову розробку родовищ.

російською мовою…>

 

 

Переоцінка запасів родовищ корисних копалин та повторна державна експертиза запасів

Геологами та економістами ТОВ “Пласт” виконується переоцінка запасів родовищ корисних копалин та експертиза запасів  » Читать далее

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами.

З нашою допомогою Ви легко та швидко отримаєте спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами (спецдозвіл на надра).

ТОВ «Пласт» надає послуги з оформлення комплектів документів для одержання спецдозволів на користування надрами.
За нашою допомогою
спеціальні дозволи на користування надрами (спецдозвіл на надра) отримали понад 70 підприємств, з них на геологічне вивчення близько 30 підприємств, а також спеціальні дозволи на розробку родовищ води, в т.ч. мінеральної (близько 10), гранітів, мігматитів, діоритів, кристалічних порід (понад 20); цегельної сировини (понад 20), будівельних пісків, вапняків (в т.ч. пиляних). За підготовленими нами документами 5 спеціальних дозволів на користування надрами було придбано з аукціону, і ще 5 – переоформлено.Ми допоможемо Вам і з переоформленням, продовженням спецдозволу на користування надрами, і з одержанням дублікатів. Також фахівцями ТОВ “Пласт” готуються документи на участь в аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами.

Окрім того, велике значення має не лише одержання спеціального дозволу чи ліцензії, а також і їх збереження. На сьогоднішній день є чимало підстав для призупинення дії спецдозволів чи їх анулювання. Нашими фахівцям надаються юридичні консультації, щодо виконання усіх вимог спеціальних дозволів та чинного законодавства з метою недопущення анулювання спеціальних дозволів. А також здійснюється оскарження (в т.ч.) в судовому порядку рішень про анулювання спеціальних дозволів.

 

Геологічне обслуговування

Згідно  вимог  ст. 53    Кодексу  законів  “Про  надра” при розробці родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися:

1) застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів корисних копалин;

2) здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації;

3) облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних та інших державних органів встановленої законодавством звітності.

ТОВ “Пласт”  окрім пошуку  та  геологічного  вивчення родовищ   корисних  копалин надає ряд  послуг  з  геологічного  обслуговування  ведення  гірничо-добувних робіт,  включно  з  веденням  геологічних  журналів та участі  у  списанні  запасів  корисних  копалин.

Наші  спеціалісти  допоможуть  забезпечити не   лише  дотримання вимог  чинного  законодавства,  але  й  своєчасно  вжити відповідних  заходів для переоформлення  спеціальних дозволів  та  внесення  змін  до  них,  а  також  підготуватись до проведення  контролюючих  органів  у  сфері  надрокористування.

Ми постійно  здійснюємо  моніторинг  змін  в  чинному  законодавстві,  а  також  моніторинг  результатів  перевірок  контролюючих  органів, що  дає  можливість  своєчасно  привести  діяльність  та  документацію  підприємства у  відповідність  до  нових  вимог.

 

 

 

Бурові роботи – буріння геологорозвідувальних свердловин

Буріння свердловин спеціалістами ТОВ “Пласт” на каоліновому кар`єрі

Спеціалісти нашого підприємства здійснюють бурові роботи – буріння геологорозвідувальних свердловин для встановлення особливостей залягаючих порід.

Бурові роботи виконуються малогабаритною буровою установкою,  шнеками діаметром від 80мм до 140мм глибиною до 20м.

Використання малогабаритної бурової установки дозволяє здійснювати оперативне буріння та робить такі роботи значно дешевшими.

Бурові роботи зазвичай проводяться при проектуванні та будівництві, для встановлення фізичних властивостей ґрунтів та при проведені геологорозвідувальних робіт з метою виявлення та оцінки якості на земельній ділянці корисних копалин (пісок, каолін, торф тощо).

В штаті нашого підприємства працюють висококваліфіковані геологи з багаторічним досвідом роботи, тому, окрім безпосереднього буріння свердловин, ми підрахуємо запаси та визначимо якість корисної копалини на земельній ділянці що Вас зацікавила.

 

 

Маркшейдерське обслуговування

Ми надаємо весь комплекс маркшейдерських та геолого-маркшейдерських послуг, в тому числі здійснюємо комплексне геолого-маркшейдерське обслуговування видобувних робіт: » Читать далее

Геодезичні роботи, топографо-геодезична зйомка, геодезія

Геодезичні роботи: GPS-зйомка

Геодезичні роботи: GPS-зйомка

Геодезисти ТОВ Пласт виконують геодезичні роботи будь-якої складності в м. Вінниця, Вінницькій області та в інших областях України.

Тахеометрична, GPS та аерофотозйомка будь якої складності, від окремого будинку до цілого міста:

– топографо-геодезична зйомка  у масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 як відкритих, так і забудованих або важкодоступних територій та погодження топозйомки їз власниками наявних комунікацій;

– винесення в натуру земельних ділянок та проектів будівництва для відтворення їх на місцевості.

– створення зйомочної основи;

– зйомка внутрішніх водойм (розрахунки об’ємів водойм), від визначення об’ємів найменших водойм площею до 1 га, до розрахунків зон затоплення населених пунктів і цілих територій.

Індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта дозволить виконати необхідні роботи з врахуванням всіх потреб замовника та не допустити зайвих витрат. А наш контроль якості дозволить уникнути помилок, які згодом стають причиною збитків і неприємностей.

Кваліфікаційний геодезичний сертифікат №010800 від 26.04.2013р            

 

Заміри складів (визначення об’єму і маси) сипучих матеріалів

Заміри складів (визначення об’єму і маси) сипучих матеріалів, що зберігаються в насипах  геодезичним/маркшейдерським способом (щебінь, пісок, вугілля, зерно, добрива тощо).

Наші спеціалісти визначать об’єм, а  в подальшому і масу сипучої сировини чи продукції на відкритих та закритих складах Вашого підприємства шляхом проведення висотної геодезичної зйомки, за допомогою тахеометра, GPS приймача чи беспілотника (дрона).

Таким способом можна без додаткових переважувань визначити об’єм та підрахувати масу сипучих матеріалів що зберігаються в насипах будь якої форми.

Така методика широко використовується на гірничовидобувних підприємства для контролю та аудиту видобутої та заскладованої корисної копалини. Однак такий метод може застосовуватись і в інших сферах для визначення об’єму та ваги будь-якої сипучої сировини та продукції (щебінь, пісок, вугілля, зерно, добрива тощо).

Визначення об’ємів на великих відкритих складах ми виконуємо за допомогою аерофотозйомки з беспілотника (дрона), що дозволяє значно прискорити та здешевити процес виконання робіт.

Більш детально дізнатись про аерофотозйомку беспілотником можна за посиланням – тут.

 

Картографія та ГІС (створення геінформаційних систем).

Створення геінформаційних систем та цифрових карт і планів, векторизація наявних картографічних матеріалів, створення ортофотопланів, оновлення картографічних матеріалів, » Читать далее

Інженерна геодезія (геодезія при будівництві)

Геодезисти ТОВ Пласт виконують весь комплекс робіт в сфері інженерної геодезії в м.Вінниці, Вінницькій області та в інших облатях України, зокрема:

– прив’язочні і розбивочні роботи в будівництві, контроль за якістю ведення будівельних робіт;
– створення єдиної інформаційної систем з проектних, земельних, робочих та інших документацій;
– контроль за вертикальністю споруд, їх деформаціями та осадками;

Прив’язочні і розбивочні роботи в будівництві, контроль за якістю ведення будівельних робіт

Геодезичні роботи в будівництві – це роботи, які забезпечують точне розташування об’єктів і споруд, їх відповідність нормативним документам. Для якісного ведення будівельних робіт необхідно виконати цілий комплекс як підготовчих, так і основних робіт – створення опорної мережі, інженерно-геодезичні вишукування, забезпечення геометричних параметрів елементів будівельних конструкцій, винесення в натуру основних осей будівництва, супроводження будівельно-монтажних робіт, виконавча зйомка, тощо.

Створення єдиної інформаційної систем з проектних, земельних, робочих та інших документацій

Як на етапі проектування, так і на етапі виконання різноманітних робіт для якісного їх виконання потрібно обробити і пов’язати між собою різноманітні вихідні дані – земельну, геологічну, проектну, робочу, екологічну чи архітектурну документацію, яка як правило створювалась в різний час, різними виконавцями і в різному вигляді.

Створення єдиного банку даних дозволить сумістити всю наявну інформацію в єдиний пакет для наглядного і всебічного аналізу для врахування всіх можливих факторів – відповідності проектних рішень вихідним даним, врахування санітарно-захисних зон, прибережних захисних смуг, наявність земельних ділянок, що перебувають в приватній власності, тощо.

Контроль за вертикальністю споруд, їх деформаціями та осадками

Внаслідок впливу різних внутрішніх і зовнішніх факторів інженерні споруди переміщуються як в вертикальному, так і в горизонтальному напрямку. В процесі цих переміщень можуть змінюватись форма і розміри споруди. Причинами таких деформацій можуть бути як природні явища (ущільнення грунту, набухання грунту, коливання рівня грунтових вод, рух земної кори), так і діяльність людини (зведення неподалік висотних споруд, створення штучних водоймищ, неправильний відвод вологи, нерівномірні навантаження на фундамент, вібрація від транспорту, тощо).

Своєчасний контроль за осадками, вертикальністю та деформаціями споруд – це запорука їх успішної експлуатації та попередження виникнення аварійних ситуацій.

Пошук та аудит родовищ

Ми допоможемо Вам зробити правильний вибір стосовно перспектив подальшого вкладання коштів в розробку родовищ корисних копалин.

Буріння малогабаритною буровою установкою фахівцями ТОВ “Пласт”

Перед тим, як вкладати кошти в оформлення дозвільних документів на користування надрами чи проводити повномаштабну геологічну розвідку, ми рекомендуємо Вам повести оперетивне обстеження (аудит) цікавих Вам територій чи окремих ділянок надр, включаючи буріння пошукових свердловин з відбором та аналізами проб.
Після такого обстеження, фахівцями нашого підприємства буде попередньо підраховано запаси родовища та надано висновки щодо подальших перспектив геологорозвідувальних робіт на цих ділянках.

Це допоможе Вам визначити чи варто вкладати кошти в подальше освоєння даної ділянки.

На сьогоднішній день, поряд з якістю корисної копалини чимале значення має також відповідна інфраструктура, зокрема віддаленість ділянки надр від залізничних станцій та автодоріг. Нерідко, перспективне, на перший погляд, родовище не може розроблятись у зв’язку з рядом об’єктивних чинників – наявність у санітарній зоні житла, перебування значної частини запасів в межах водоохоронної зони, на території заповідників чи заказників тощо.

З огляду на це дуже важливою, а іноді й вирішальною, є оцінка усіх факторів фахівцями, які не будуть приховувати від Вас можливих ризиків та перешкод.

Впродовж останніх років ми збирали, та аналізували інформацію про перспективні ділянки для геологічного вивчення та розвідані родовища корисних копалин на які спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами не видавались, були анульовані, чи втратили чинність. Таким чином, нам вдалось сформувати інформаційну базу розвіданих родовищ, що на сьогоднішній день є вільними (щодо яких нема інформації про надання спеціальних дозволів, або такі спеціальні дозволи втратили чинність). З цією інформацією Ви зможете ознайомитись в розділі “Перелік родовищ

російською мовою…>